Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιόδου 2021-2027

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υλοποίηση: Οκτ 2020 - Οκτ 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τον συντονισμό, την προετοιμασία και τη συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος … Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , στο πλαίσιο της 1ης Προγραμματικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 για την αντιμετώπιση-πρόληψη των επιπτώσεων στις υποδομές από τις φυσικές καταστροφές

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υλοποίηση: Δεκ 2020 - Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων με την κατηγοριοποίηση των έργων αντιμετώπισης-πρόληψης –αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που χρηματοδοτούνται … Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Πεοστασίας στο σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υλοποίηση: Μαρ 2020 - Δεκ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη για:–Τη διαμόρφωση θέσεων/εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που θαυποβληθούν στην Επίτροπο Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ.–Υποστήριξη … Περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία του πλαισίου επιδόσεων για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Κατηγορία έργου: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Μονάδα Εσωτερικών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υλοποίηση: Αυγ 2021 - Οκτ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 αποτελούνται από: (α) το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), (β) το … Περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής 2007-2013

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη | Σχεδιασμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ

Υλοποίηση: Μαρ 2012 - Σεπτέμβριος 2014

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ Αττκής 2007-2013 και ειδικότερα: Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 4) του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας & του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ»

Υλοποίηση: Ιούλιος 2005 - Ιαν 2008

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε : Η έγκαιρη διατύπωση προτάσεων – απόψεων για τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές. Ο έγκαιρος προσδιορισμός των περιοχών της χώρας όπου … Περισσότερα

Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της αναθεώρησης του Ε.Π.

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης Αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων … Περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (έτη αναφοράς 2014-2016)

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2017 - Οκτ 2018

Η 1η  αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΠ  Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υλοποίηση: Μάϊος 2014 - Ιαν 2015

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από … Περισσότερα

Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υλοποίηση: Μάϊος 2014 - Ιαν 2015

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από τις ακόλουθες ενότητες:  Αξιολόγηση της Στρατηγικής του … Περισσότερα