Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΕΥΣΣΑΑΠ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2013 - Μαρ 2014

Έκθεση της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για την Ελλάδα.

Παροχή υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Υλοποίηση: Ιούνιος 2013 - Μαρ 2015

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην εκπόνηση των ακόλουθων μελετών : Έκθεση της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Δύο (2) Εκθέσεις … Περισσότερα

Υποστήριξη της μονάδας Α’ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την προετοιμασία προσκλήσεων και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης στον Άξονα 1 που αφορούν σε κριτικές ενισχύσεις ( Θεματικοί Στόχοι 1,2,& 3) του Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020»

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υλοποίηση: Απρίλιος 2020 - Οκτ 2022

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: Το έργο αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία των προσκλήσεων τύπου κρατικών ενισχύσεων για τις δράσεις του ‘Άξονα Προτεραιότητας … Περισσότερα

Σύμβουλος Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων που αφορούν στις δράσεις 1.b.2, 4.f.1 και 1.b.3, του ΕΠ ”ΚΡΗΤΗ 2014-2020”

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υλοποίηση: Μάϊος 2019 - Φεβ 2020

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης σε διαχειριστικό επίπεδο (αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης, εξέταση ενστάσεων, ένταξη πράξεων) των δημοσιευμένων προσκλήσεων τύπου … Περισσότερα

Υποστήριξη αξιολόγησης δράσεων (Θεματικός Στόχος 1) και προετοιμασίας προσκλήσεων (Θεματικός Στόχος 3) του Άξονα Προτεραιότητας 1 στους Τομείς Προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020»

Υλοποίηση: Οκτ 2018 - Απρίλιος 2019

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει: α) Σύνταξη εντύπων και οδηγών αξιολόγησης των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων … Περισσότερα

Σύμβουλος Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για την προετοιμασία προσκλήσεων για δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 4 του ΕΠ “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020, που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υλοποίηση: Μάϊος 2018 - Μαρ 2019

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προετοιμασία των προσκλήσεων για τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1: … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη Πρόσκλησης για δράση Κρατικών Ενισχύσεων σε τομέα της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: EΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υλοποίηση: Μαρ 2018 - Ιούλιος 2018

Το έργο αφορά στην προετοιμασία/εκπόνηση Σχεδίου Πρόσκλησης Κρατικών Ενισχύσεων με στόχο να υποστηριχτεί η δράση για τη δημιουργία / ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με … Περισσότερα

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ για επικαιροποιηση και ολοκλήρωση της α΄ φάσης επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων 1 και 2 του ΠΕΠ Πελοποννήσου

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020»

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2016 - Μαρ 2018

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: α. Η προετοιμασία σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ και την ΜΟΔ των Προσκλήσεων για τις δράσεις : 1) «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για την ενεργοποίηση δράσεων και προετοιμασία προσκλήσεων στους Θεματικούς Στόχους 1 και 2 του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 Πελοποννήσου

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020»

Υλοποίηση: Νοε 2016 - Φεβ 2017

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: 1. Η διεύρυνση της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τους Πυλώνες και τους στόχους της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» … Περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για την εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων του Θεματικού Στόχου 3

Κατηγορία έργου: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, ΤΠΕ

Αναθέτουσα αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υλοποίηση: Σεπτέμβριος 2016 - Φεβ 2017

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε: