Σύμβουλος για την ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+

Υλοποίηση: Μάϊος 2005 -

Συνοπτική περιγραφή H ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος αφορούσε στα ακόλουθα: Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του … Περισσότερα

Εξωτερική αξιολόγηση του έργου «EQUAL – Νησιωτική συμπολιτεία – Ισότιμη Πρόσβαση»

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ροδίων

Υλοποίηση: Νοε 2004 - Μάϊος 2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ To έργο αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση της ΚΠ EQUAL σε επίπεδο Αναπτυξιακής Σύμπραξης και ειδικότερα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νησιωτική Συμπολιτεία Νοτίου Αιγαίου» που … Περισσότερα

Συμμετοχή στο έργο του Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Γ’ ΚΠΣ, έχοντας την ευθύνη για την αξιολόγηση του αγροτικού τομέα.

Κατηγορία έργου: Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: Κοινοπραξία εταιρειών REMACO A.E. - ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.

Υλοποίηση: Μαρ 2003 - Νοε 2003

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σκοπός της ενδιάμεσης αξιολόγησης ήταν να παρέχει στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστική Αρχή κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και … Περισσότερα