Η εταιρεία

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. είναι μία ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία συμβούλων, που ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1996 με τη νομική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης από στελέχη τα οποία ενεργοποιούνται πάνω από 30 έτη στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Κατά την πρώτη διετία της λειτουργίας της κατόρθωσε να αναλάβει σειρά έργων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον Δημόσιο Τομέα, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από το 1999 και μετά εδραίωσε την παρουσία της στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Η εταιρεία διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και με Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (Κύπρο, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Σουηδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία κλπ.).

Από το 2004 η εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ).

Διασφάλιση Ποιότητας
Διασφάλιση Ποιότητας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ανθρώπινο Δυναμικό
Οικονομικά στοιχεία
Οικονομικά στοιχεία

swiss cert logo
sesma logo