Ανάληψη νέου έργου αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η Κοινοπραξία ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. – Enoros Consulting Ltd ανέλαβε από το Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και υλοποιεί το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση … Περισσότερα

Ανάθεση νέων έργων (Ιανουάριος 08)

Μετά από Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση … Περισσότερα