Ανάληψη νέου έργου αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η Κοινοπραξία ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. – Enoros Consulting Ltd ανέλαβε από το Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και υλοποιεί το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα” και “Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή” στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία».