Σύμβουλος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: α) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του Πυλώνα Ι (Γαλάζια Ανάπτυξη) της EUSAIR β) Aνάπτυξη γνωσιακής βάσης για τις επιμέρους … Περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το έργο «Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα κατά … Περισσότερα