Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το έργο «Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα κατά … Περισσότερα

Ενισχύοντας τη διοικητική ικανότητα των Διαχειριστικών Αρχών για την αποτελεσματική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ στην μετά το 2020 προγραμματική περίοδο.

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα και υλοποιείται στην Ελλάδα και σε τέσσερις άλλες χώρες (Ισπανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Κροατία). Από την Ελλάδα έχει επιλεγεί και συμμετέχει … Περισσότερα