Νέo έργo για την εταιρεία μας στην Κύπρο!

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το έργο «Δεύτερη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020» (Αρ. Διαγωνισμού 1/2019)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 5 μήνες.