Ανάθεση νέων έργων (Ιανουάριος 08)

Μετά από Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση … Περισσότερα