ΝΕO ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ!

Η ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ανέλαβε, ως εξωτερικός σύμβουλος, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το έργο «Ενισχύοντας τη διοικητική ικανότητα των Διαχειριστικών Αρχών … Περισσότερα