Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Κατηγορία έργου: Αξιολόγηση Προγραμμάτων | Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη | Περιφερειακή - Τοπική Ανάπτυξη

Αναθέτουσα αρχή: ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υλοποίηση: Μάϊος 2014 - Ιαν 2015

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και διαρθρώθηκε γύρω από τις ακόλουθες ενότητες: 

  1. Αξιολόγηση της Στρατηγικής του Προγράμματος,
  2. Αξιολόγηση του συστήματος δεικτών, του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης,
  3. Αξιολόγηση της συνέπειας των χρηματοδοτικών κατανομών,
  4. Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική “Ευρώπη 2020”